Námestie Maratónu mieru 2; tel: 055/6220309, fax: 055/6228696

PhDr. Ing. Dominik Béreš, MBA, LL.M – riaditeľ, riaditel@vsmuzeum.sk

Andrea Lukáčová – sekretariát; kl.102, mobil: 0908 905 149, info@vsmuzeum.sk

Námestie Maratónu mieru 2, tel: 055/6220309

Ing. Janka Velšmidová; kl.104, mobil: 0917 814 726, janka.velsmidova@vsmuzeum.sk

Mgr. Anna Topolčániová; kl.103, anna.topolcaniova@vsmuzeum.sk

Kristína Juhaňáková; kl.105, kristina.juhanakova@vsmuzeum.sk

Karin Hodgson Gieszeová; kl.108, karin.hodgson@vsmuzeum.sk

Námestie Maratónu mieru 2, tel: 055/6220309

Ing. Michal Chachaľak; kl.106, mobil: 0905 301 484, michal.chachalak@vsmuzeum.sk

Milan Lenard, mobil: 0917 755 595

Martin Gašpar, mobil: 0918 797 172

Mária Sikorová

Jana Tkáčová

Božena Kohláčová


správca depozitárov – Šaca: Katarína Sotáková, mobil: 0917 216 079

Námestie Maratónu mieru 2, tel: 055/6220309, propagacia@vsmuzeum.sk

Mgr. Lenka Šafranová, PhD. mobil: 0917 546 617, lenka.safranova@vsmuzeum.sk

Mgr. Katarína Ščerbanovská – múzejná pedagogička; kl.108, mobil: 0917 965 016, katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk

Mgr. Zuzana Kardosová; kl. 107, mobil: 0918 987 695, zuzana.kardosova@vsmuzeum.sk


lektorská služba:

Divízia – Hviezdoslavova 3, mobil: 0905 937 177

Mgr. Alexandra Daruová

Mgr. Lucia Pavlíková

Katova bašta – Hrnčiarska 7, mobil: 0917 755 594, lektorna.kb@vsmuzeum.sk

Gabriela Balková

Erika Matyásová

Historická účelová budova – Námestie Maratónu mieru 2, mobil: 0905 426 041, lektorna.hub@vsmuzeum.sk

Mgr. Ivan Krupicer

Mgr. Tomáš Baláž

Námestie Maratónu mieru 2, tel: 055/6220309

Gabriela Klapáčová; kl.109, mobil: 0918 732 480, gabriela.klapacova@vsmuzeum.sk

Katarína Martošová; kl.109, katarina.martosova@vsmuzeum.sk

Mgr. Pavol Partila; kl.109, pavol.partila@vsmuzeum.sk


Knižnica: Hviezdoslavova 3

Magdaléna Zavatzka, mobil: 0905 937 410, magdalena.zavatzka@gmail.com

Hrnčiarska 7, tel: 055/6221193

Mgr. Peter Ledvák, PhD.; kl.20, mobil: 0907783667, peter.ledvak@vsmuzeum.sk

RNDr. Miroslav Dravecký; kl.22, miroslav.dravecky@vsmuzeum.sk

RNDr. Peter Krišovský; kl.23, peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

Bc. Stanislav Levendovský; kl.23, stanislav.levendovsky@vsmuzeum.sk

Hrnčiarska 7, tel: 055/6223695

Mgr. Ivan Havlice; kl.21, mobil: 0917 965 011, ivan.havlice@vsmuzeum.sk

Mgr. Ľudmila Mitrová; kl.31, ludmila.mitrova@vsmuzeum.sk

Mgr. Dušan Béreš; kl.30, dusan.beres@vsmuzeum.sk

Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., vojtech.karpaty@vsmuzeum.sk

PaedDr. Mária Krišovská; kl. 30, maria.krisovska@vsmuzeum.sk

Hrnčiarska 7, tel: 055/6222856

Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.; kl.27, mobil: 0905 266 196, martin.jarinkovic@vsmuzeum.sk

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová Tajkov, PhD., MBA; kl.29, ursula.ambrus@vsmuzeum.sk

PhDr. Richard Papáč; kl.29, richard.papac@vsmuzeum.sk

Mgr. Ján Rákoš, jan.rakos@vsmuzeum.sk

Mgr. Patrik Fečo, patrik.feco@vsmuzeum.sk

Mgr. Mária Kundrátová; kl.26, maria.kundratova@vsmuzeum.sk

Hrnčiarska 4, tel: 055/6220587

Miroslav Jarábek, mobil: 0918 583 327, miroslav.jarabek@vsmuzeum.sk

Mgr. Iwona Urbančíková, iwona.urbancikova@vsmuzeum.sk

Marianna Halčinová, mariana.halcinova@vsmuzeum.sk

Mária Levendovská, maria.levendovska@vsmuzeum.sk

Lidiya Matsyurak

Mgr. Dušan Jámbor

Ing. Karel Havlice, PhD.

Pavol Pethö

Ján Urban

Rastislav Čirip

Ján Šmelko

Peter Demjančík