Galéria bašta

30.4.2024 – 22.5.2024

Výstava obsahuje 15 panelov: úvodný, záverečný, 1 je venovaný diplomatom a na 12 paneloch zdôrazňuje zložitosť ľudských vzťahov v extrémnych situáciách tým, že prezentuje 2 príbehy zachránených Židov súčasne s príbehmi ich záchrancov. Tieto svedectvá uvádza na širšom historickom pozadí s cieľom lepšie pochopiť možnosti Židov prežiť a možnosti tých, ktorí im poskytovali pomoc. Výstava predstavuje príbehy záchrany Židov v dvanástich európskych krajinách: Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina.