Historická účelová budova

179. – 24.9.2023

ÚŽASNÉ MONGOLSKO

Fotografická výstava zaujímavej a jedinečnej krajiny doplnená o originálnu mongolskú jurtu, v ktorej si môžete počas návštevy posedieť