Na čo sa tešiť

Múzeum pretavilo ambicióznu myšlienku do príťažlivej inštalácie zbierok výtvarného umenia, remesla, spoločenského a náboženského života výraznej epochy európskych dejín a ich modernej prezentácie. Expozícia harmonicky prepája vzácne zbierky s moderným zážitkom a jej úloha spočíva vo vzdelávaní rôznych vekových skupín, ktoré „prevedie“ dejinami umeleckých slohov.

Gotika patrí spolu s barokom a renesanciou medzi najimpozantnejšie umelecké štýly. Jej nástup možno datovať už od polovice 12. storočia, kedy architektúra začína upúšťať od prvého univerzálneho slohu stredoveku – romantiky. O to viac sa môžeme pýšiť, že takmer 700-ročné skvosty remesla, spoločenského života či sakrálneho sveta dlhodobo vystavíme v kompaktnej štýlovej podobe aj s multimediálnym a interaktívnym obsahom. Múzeum tak uzavrie finálnu etapu vytvorenia komplexnej umelecko-historickej sekcie v historickej budove a vytvorí tak svet spojený s azda troma najimpozantnejšími epochami v dejinách, spojenými s gotikou, renesanciou a barokom – to všetko „pod jednou strechou“, charakterizuje riaditeľ Východoslovenského múzea, Dominik Béreš.

Expozícia je zostavená výlučne z vlastných zbierok múzea. V novom šate bude predstavených takmer 200 exponátov. „Medzi najstaršie exponáty, ktoré v rámci inštalácie predstavujeme, patrí Oltár sv. Kozmu a sv. Damiána zo Šiby a Procesiový kríž s Ukrižovaným, ktorý múzeum získalo z pozostalosti po Imrichovi Henszlmannovi v roku 1888. Zaujímavou zbierkou je i datovaný a signovaný dvojručný meč od Majstra Nikodéma z Nancy z roku 1334, či predmety z archeologických vykopávok v meste. Každý návštevník si však rozhodne nájde v expozícii ten svoj skvost, no verím že si odtiaľ odnesie aj zážitok z emócie, ktorú expozícia vyžaruje,“ hovorí Ivan Havlice, hlavný kurátor expozície.

Projekt novej gotickej expozície vo Východoslovenskom múzeu bol finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z rozpočtu Košického samosprávneho kraja, v konečnej sume 230 tisíc eur.  Architektonický koncept expozície pochádza z dielne uznávaných architektov Martina Šeša a Mateja Honíška. O realizáciu sa postaral tvorivý tím z Ústavu technológií a inovácií z Bratislavy.

Vstupné: cenník platný od 1.2.2024: — ČÍTAJ —

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné.