Historická účelová budova

21.6. – 20.8.2023

999 Morituri te salutant

Autorská výstava Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove bola pripravená pri príležitosti 80. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z východného Slovenska do vyhladzovacieho tábora Osvienčim.

Hlavnou myšlienkou je priblíženie dejín židovského obyvateľstva na východnom Slovensku a zmenám viažucim sa na rok 1938, kedy sa postavenie Židov v spoločnosti začalo výraznejšie meniť.