Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko a Východoslovenské múzeum v Košiciach pozývajú na Európske dni vtáctva.

1.10. 2022 od 9:00 do 12:00, Pri splave, Nad Jazerom, Košice

Tradičné jesenné Európske dni vtáctva sa konajú prvý októbrový víkend. Tento rok sa koná už 30. ročník Európskych dni vtáctva (EuroBirdwatchu), ktorý organizuje BirdLife International. Na Slovensku podujatie zastrešuje Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko. Každoročne sa toto podujatie realizuje  vo viac ako 40 krajinách Európy.

Milovníci vtáctva, ale aj verejnosť majú možnosť pozorovať vtáčie druhy na migrácii, ktorá je zaujímavým predstavením v prírode. Okrem pozorovania sa bude realizovať aj odchyt a krúžkovanie vtáctva, ktoré pomáha vedcom na celom svete zistiť viac informácii o tomto prírodnom jave.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.

Bližšie informácie: peter.krisovsky@vsmuzeum.sk, 0948 334 771