Konzervovanie figurálneho včelieho úľa

Názov projektu: Konzervovanie figurálneho včelieho úľa

Ideovým zámerom na konzervovanie je samotná záchrana a uchovanie zbierkových predmetov. Konzervovanie a záchranu drevnej hmoty zbierok je potrebné previesť ich dôslednom petrifikáciou spevňujúcim roztokom. Uvoľnené a popraskané časti foriem je potrebné tvarovo stabilizovať a nanovo zlepiť. Upevniť je nutné aj uvoľnené časti vzorov na tlačových stranách príslušných foriem. Na zbierky bude aplikovaný ochranný prostriedok zamedzujúci ich poškodzovaniu drevokazným škodcom. Konzervátorské zásahy na zbierkových predmetoch budú prevedené takými spôsobmi a postupmi, aby boli uchované pôvodné značky výrobcov a vzorov, ktoré sú aplikované na zadných stranách foriem. Zámerom projektu je kompletné konzervovanie zbierkového predmetu VSM – ženský drevený figurálny úľ. Cieľom je jeho záchrana a následná prezentácia širokej laickej a odbornej verejnosti.

Cieľovou skupinou sú všetci návštevníci múzeí, ktorí majú záujem vidieť národopisnú expozíciu Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom „Nitky života”. Konzervovaný úľ je v súčasnosti možné prenášať za vhodných podmienok bez toho, aby degradoval a preto bude prístupný aj pre bádateľov, širokú verejnosť a v rámci putovnej výstavy „ Tajomstvo medovníkového srdca.” Konzervátorské práce boli prevedené múzejným spôsobom s použitím pôvodných výrobných postupov a materiálov. Zabezpečilo sa tým zachovanie autentických znakov pamiatky ako aj jej záchrana a ochrana. Okrem spomínaného konzervátorského zásahu ďalším výstupom je aj panel s podrobnou prezentáciou konzervovania  a protokol o konzervovaní spolu s fotodokumentáciou.

Konzervátor: Igor Jasaň

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Košickým samosprávnym krajom.

1 fotodokumentácia návrh úľ 2022

2 fotodokumentácia konzervátorský protokol úľ 2023

1 konzervátorský protokol včelí uľ 2023