Konzervovanie modrotlačových foriem

Názov projektu: Konzervovanie modrolačových foriem

V roku 2021 sme z depozitára fondu národopisu Východoslovenského múzea v Košiciach previezli 71 ks modrotlačových foriem do reštaurátorských a konzervátorských dielní na základe schváleného projektu. Zámerom a cieľom bolo uchovanie modrotlače pre budúce generácie, ktorá bola v roku 2018 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Výstupom projektu boli konzervované modrotlačové formy, ktoré sú súčasťou putovnej výstavy Remeslo má modré dno a boli sprístupnené verejnosti v roku 2022 v Sobášnom paláci v Bytči. Druhým výstupom bolo vypracovanie reštaurátorského protokolu a fotodokumentácie. Tretím výstupom bol propagačný panel zobrazujúci konzervátorský proces na modrotlačových formách, ktorý je tiež súčasťou putovnej výstavy Remeslo má modré dno.

Reštaurátor: Igor Jasaň

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Košickým samosprávnym krajom.

Návrh na výzvu konzervovanie modrotlačovývh formiem 2021

protokol o priebehu konzervátorských prác