Na čo sa tešiť

Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Ukryli ho v budove, v ktorej pôsobila Spišská komora, niekedy po roku 1679, teda v čase kedy sa o ovládnutie Košíc pokúšali protihabsburskí povstalci Imricha Thökölyho. Thököly obsadil Košice v roku 1682. Bohaté zastúpenie typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy.

Hoci mu viackrát hrozil tradičný osud pokladov – nenávratná strata, zachoval sa neporušený. Od 15.9.2013 je verejnosti znovu prístupný v špeciálne upravenom trezore v zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.

Košický zlatý poklad je súčasťou portálu cbc.virtualtours.city, ktorý bol vytvorený v rámci projektu “CBC Tours – cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK” ((SKHU / 1801 / 1.1 / 001) s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A. Cieľom spoločného úsilia slovenských a maďarských partnerov je podnietiť cestovný ruch v prihraničnom regióne jedinečným spôsobom.

virtuálnu prehliadku si môžete pozrieť –TU–

Vstupné

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 2,00
dôchodcovia do 70 rokov 2,00
dospelí 4,00
rodinná vstupenka 6,00
deti predškolského veku 1,00
dôchodcovia nad 70 rokov 1,00
držitelia preukazu ZŤP 1,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 1€

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD + VÝSTAVY
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 4,00
dôchodcovia do 70 rokov 4,00
dospelí 6,00
rodinná vstupenka 12,00
deti predškolského veku 3,00
dôchodcovia nad 70 rokov 3,00
držitelia preukazu ZŤP 3,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 3€

Fotogaléria