MAREC – MESIAC KNIHY S MÚZEOM

Počas mesiaca knihy – marca si pri zakúpení tzv. univerzálnej vstupenky vyberte knihu podľa vlastného výberu.

Platí vo všetkých lektorniach (Historická účelová budova, budova Divízie, Miklušova väznica a areál Katovej bašty).