ORNITOLOGICKÝ KURZ S MÚZEOM

jarný ornitologický kurz (6.4. – 29.6.2024)

poznávanie vtáčích hlasov • poznávanie nových vtáčích druhov • praktické pozorovanie priamo v teréne • návšteva Vtáčieho raja v obci Senné (podujatie Vítanie žeriavov) •

odborný garant: RNDr. Peter Krišovský

trvanie: 6.4. – 29.6. 2024, vždy v SOBOTU podľa dohody v danom mesiaci; začíname 6.4. o 14:00 v budove Divízie (rohový vchod župného úradu, Hviezdoslavova 3)

vek: kurz je určený pre dospelých od 14 rokov; deti len v sprievode dospelej osoby

cena: 19,90 €

Prihláste sa na kurz už dnes: peter.krisovsky@vsmuzeum.sk, 055/62 211 93, 0948 334 771