Historická účelová budova

do 18.9.2022

Výstava obrazov a sôch ponúka nielen širokospektrálny pohľad na rôzne témy a techniky vo výtvarnom umení, ale svojou inštaláciou ponúka aj scénický zážitok. V zaujímavo členenom výstavnom priestore vytvárajúcim rôzne perspektívne priehľady, prieniky, nečakané súvislosti, môže návštevník obdivovať diela dvoch autorov, ktorí po štyroch rokoch začali spolupracovať na diaľku. Inštalácia výstavy je v ich prípade tiež spôsob tvorby, výberu, skladby, hľadania súzvuku i kontrastu prác v záujme výpovednom. Autori sa obaja vydali inou výtvarnou  cestou, ale ľudsky si navzájom fandia a podporujú sa. Videné transformuje každý svojim pohľadom spolu v tvorivých súvislostiach.

Roman Škantár svoju pôvodnú štylizovanú maľbu s tematikou krajinomaľby, portrétnej a figurálnej tvorby v posledných rokoch doplnil o výrazne nový výtvarný štýl s kľúčovou tematikou príbehov inšpirovaných Bibliou. Jeho nový štýl, čo sa týka pestrosti motívov a farieb, je úsporný, až skromný, o to viac však úderný a pôsobivý, rozvíjajúci fantáziu diváka. Zaujímavým doplnkom jeho biblických obrazov sú citáty z evanjelií, ktoré prispievajú k hlbšiemu pochopeniu významu zobrazených motívov.
Miro Sklenárik po rokoch dokumentárnej výtvarnej tvorby na podporu rodného kraja sa teraz vracia k svojej pôvodnej tvorbe. Motívy z Muránskej planiny v kresbe a maľbe ladí s drevom tvrdých mozoľov v sochách hutnej štruktúry, veľkosti a plastičnosti. V sochách používa smrekovec opadavý a jaseň vyschnutý v hore postojačky. Ich vysoký reliéf ako formálny zámer mení miestami hmotu na vánok. Líniu na zvuk, obrazne “vodu na víno”… Sochy kombinuje s kolorovanými kresbami svojej krajiny uchopenej periférnym videním.

Autori pri tvorbe od seba vzdialení sa týmto tešia na spoločnú inštaláciu výstavy. Na ich vlastné prekvapenie objavili v sebe úctu k tradíciám ľudského rodu. Jeden výrazne v tisícročiach biblie, druhý v jej transformácii na krajinu a perzonifikované drevo. Vystavované diela sa dotýkajú tiež aktuálnych tém ako pandémia a vojna. Ako každý človek tu, aj autori mimovoľne žijú aktuálnymi témami.

vstupné: 1€