Galéria bašta

do 25.9.2022

Vystavujú Marcela Vilhanová, Alexandra Pavlovská a Martina Miženková a predstavia svoj osobitý poetický náhľad na všedné každodenné veci. Spracúvajú na prvý pohľad bežnú, avšak často prehliadanú skutočnosť, a zaostrujú pozornosť na krásu maličkostí. Každá si vyberá z reality jej blízke deje, či objekty a podáva ich svojským spôsobom.

Marcela Vilhanová pochádza zo stredného Slovenska, momentálne žije a tvorí v Margecanoch. V tvorbe odráža svoju najčastejšiu inšpiráciu – snívanie s otvorenými očami. Jej maliarske kreácie prepája záujem o ilustráciu, s krehkými poetickými a zasnenými abstraktnými maľbami, kde obrazy myšlienok ukrýva do vrstiev jemných farebných škvŕn.

Alexandra Pavlovská, ľubovnianska výtvarníčka, reflektuje svoje bezprostredné okolie. Jej žánrové spektrum osciluje od štúdií svetla, k jemným farebným posunom s motívmi tieňov, až k   abstraktne pôsobiacim nefiguratívnym kompozíciám, ktoré sú zachytené jej typickým mihotavým diagonálnym rukopisom.

Martina Miženková je Šamudovčanka, žijúca a tvoriaca v Prahe. Na výstave sa predstaví epickejším prístupom k maľbe, vychádzajúcim z konkrétnych životných udalostí. Vo svojom prejave sa nevyhýba  figuratívnym, farebne redukovaným kompozíciám, ale ani abstraktným,farebne bohatým spontánnym záznamom snov, s odkazmi na surrealizmus. Inšpirujú ju každodenné momenty, knihy, ktoré číta, sny, ktoré sníva.

vstupné: 1€