Historická účelová budova

od 8.7. 2020

Nazrite prostredníctvom nášho “okna” na výber zbierok z prvého tlačeného katalógu múzea z roku 1903. Tentokrát sme stránku otočili na archeologické starožitnosti.