Historická účelová budova

8.7. – 30.7. 2020

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorej sa každoročne zapájajú výtvarníci zo všetkých okresov nášho kraja. Ponúka možnosť autorom prezentovať a konfrontovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou, vyhľadávať a rozvíjať talenty a zároveň zapájať ich do súťažného hnutia v rámci Slovenska. Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave, realizátorom krajského kola pre Košický kraj je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.

Krajskej súťaži predchádzali regionálne kolá, ktoré organizačne zastrešili kultúrno-osvetové zariadenia v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Michalovciach a Kráľovskom Chlmci. Do tohoročnej súťaže sa zapojilo 77 autorov s počtom 200 výtvarných diel. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov : Eva Čarnoká, členovia Adrián Bačo a Júlia Zelená, hodnotila práce podľa propozícií, v jednotlivých vekových skupinách od 15-25 rokov a nad 26 rokov, ako aj v kategóriách – maľba, kresba a grafika, plastika a v osobitej kategórii – insitná maľba. Medzi najmladších autorov patrí 16
ročná autorka z Košíc Janka Homzová, najstarší 85 ročný seniorský výtvarník v tejto súťaži je Július Plutko z Michaloviec.

Súčasťou podujatia budú aj rozborové semináre s členmi odbornej poroty určené účastníkom súťaže, ktoré majú napomôcť usmerniť autorov tak, aby vedeli, ktorým smerom je zaujímavé v budúcnosti sa v ďalšej tvorbe uberať. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov si najúspešnejší autori prevezmú ocenenia za svoju tvorbu.

vstup: VOĽNÝ

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.