Pamiatkový výskum Miklušovej väznice

V letných mesiacoch sa realizoval prvý dôležitý krok k novej expozícii v Miklušovej väznici – pamiatkový architektonicko-historický výskum, ktorého autorkou je PhDr. Zuzana Zvarová. Ďalším krokom bude vyhotovenie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie Miklušovej väznice. Cieľom je v spolupráci s našim zriaďovateľom Košickým samosprávnym krajom nová expozícia v tomto unikátnom objekte, ktorú chceme pripraviť po takmer troch desaťročiach.
Archívny výskum ako súčasť výskumu PhDr. Zuzany Zvarovej robil kolega PhDr. Richard Papáč.