nakresli nám… SOVIČKU

Východoslovenské múzeum v Košiciach pri príležitosti blížiaceho sa výročia založenia múzea (v roku 2022 si budeme pripomínať 150. rokov) vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl. Témou súťaže je SOVA (ktorú máme zobrazenú v Historickej účelovej budove na niekoľkých miestach, napríklad nad dverami do výstavných miestností). Úlohou súťažiacich bude nakresliť (namaľovať, vystrihnúť, poskladať, alebo napríklad aj ušiť) sovičku a vymyslieť jej zaujímavé meno. Najkrajšiu a najoriginálnejšiu sovu premeníme na skutočného maskota, ktorý bude sprevádzať nielen deti na našich podujatiach. Všetky práce v decembri vystavíme.

Zapojiť sa môžu jednotlivci alebo aj kolektívy (trieda, školská družina a pod.).

Súťažné práce je potrebné priniesť do múzea (Historická účelová budova) alebo poslať poštou (VSM, Námestie Maratónu mieru 2, 04001 Košice), označiť: súťaž SOVA do 5. decembra 2021. 

Zo všetkých prihlásených prác pripravíme výstavu a víťaza súťaže odmeníme zaujímavými cenami!

Pre viac informácií kontaktujte našu múzejnú pedagogičku mailom: katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk alebo telefonicky: 0917 965 016

Tešíme sa na všetky vaše výtvory!

POZOR! na prehliadku a na vzdelávacie programy je potrebné nahlásiť sa vopred (minimálne 5 dní)

viac informácií: katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk; 0917 965016

Pre žiakov materských a základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl ponúkame:

komentované prehliadky:

vzdelávacie programy:

expozície aktuálne výstavy
Gotika – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii V salóne u Gregorovcov – odkryte zaujímavé osudy spisovateľov (a hrdinov ich kníh); netradičná komentovaná prehliadka výstavy Na okraji záujmu s prekvapením (45 – 60 min.)
Ikony – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii U Žigmunda v ateliéri – spoznajte osobnosť Žigmunda Bubicsa; netradičná komentovaná prehliadka výstavy Žigmund Bubics. Biskup, umelec, donátor (45 min.)
Oltáre našich kostolov – špeciálna komentovaná prehliadka priamo v expozícii

pripravujeme: