komentované prehliadky

expozície a výstavy

výber

vzdelávacie programy

aktuálna ponuka

výber

pripravujeme:

2.2.2024 Svetový deň mokradí komentovaná prehliadka expozície Príroda Karpát a prednáška na tému: Mokrade pre život

vhodné pre 2. stupeň ZŠ

v prípade záujmu kontaktujte našu Katku

marec 2024 Dobšinský v múzeu dobrodružná prehliadka expozície Príroda Karpát, dramatizované čítanie Dobšinského rozprávok a tvorivé dielničky

vhodné pre deti materských a základných škôl

viac info  čoskoro

marec 2024 Veľká noc prichodzi zážitkové vzdelávanie s tematikou Veľkej noc

pre žiakov ZŠ a študentov SŠ

viac info čoskoro

19.4.2024 Deň Zeme program čoskoro
máj / jún 2024 Týždeň detí s Múzejkou program čoskoro
jún 2024 Zlatá horúčka v múzeu Obľúbené podujatie plné zlata, spojené s prehliadkou expozície Košický zlatý poklad, výstavy Ligotavé poklady, razenie mincí, hry a ryžovanie zlata.

viac info čoskoro

Odoberáte náš školský newsletter? Nezmeškajte najnovšie výstavy, sprievodné podujatia, vzdelávacie programy, či metodické dni. Všetko dôležité na jednom mieste, pravidelne aktualizované.

V prípade záujmu napíšte kontaktný email našej múzejnej pedagogičke Katke – katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk