nakresli nám… SOVIČKU

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

pre viac informácií klikajte tu: Nakresli nám.. sovičku

Pre viac informácií kontaktujte našu múzejnú pedagogičku mailom: katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk alebo telefonicky: 0917 965 016

POZOR! na prehliadku a na vzdelávacie programy je potrebné nahlásiť sa vopred (minimálne 5 dní)

viac informácií: katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk; 0917 965016

Pre žiakov materských a základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl ponúkame:

komentované prehliadky:

vzdelávacie programy:

expozície aktuálne výstavy
Gotika – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii V salóne u Gregorovcov – odkryte zaujímavé osudy spisovateľov (a hrdinov ich kníh); netradičná komentovaná prehliadka výstavy Na okraji záujmu s prekvapením (45 – 60 min.)
Ikony – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii U Žigmunda v ateliéri – spoznajte osobnosť Žigmunda Bubicsa; netradičná komentovaná prehliadka výstavy Žigmund Bubics. Biskup, umelec, donátor (45 min.)
Oltáre našich kostolov – špeciálna komentovaná prehliadka priamo v expozícii

pripravujeme: