POZOR! na prehliadku a na vzdelávacie programy je potrebné nahlásiť sa vopred (minimálne 5 dní)

viac informácií: katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk; 0917 965016

Pre žiakov materských a základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl ponúkame:

komentované prehliadky:

vzdelávacie programy:

expozície aktuálne výstavy
Gotika – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii

vhodné pre druhý stupeň ZŠ a študentov stredných škôl

Včera myšlienka, dnes múzeum – spoznajte zakladateľov múzea, ich sny a neskoršie dary, ktoré tvoria základ našich zbierok a postupne prejdite viac ako storočím našich dejín vďaka zaujímavému výberu zbierok až do súčasnosti; čo je múzeum, kto pracuje v múzeu, prečo sú múzea

vhodné pre predškolákov, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl

fotogaléria: Včera myšlienka, dnes múzeum.. (DEKD 2022)

Ikony – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii

vhodné pre druhý stupeň ZŠ a študentov stredných škôl

Výprava za pokladom – zážitkový vzdelávací program; základy finančnej gramotnosti, tajomné “pátranie” po poklade, overenie nových poznatkov, zážitkové vyučovanie, o pokladoch; razenie mincí (po dohode)

vhodné pre deti materských škôl, 1. a 2. ročník základných škôl

fotogaléria: Výprava za pokladom

Oltáre našich kostolov – špeciálna komentovaná prehliadka priamo v expozícii

vhodné pre druhý stupeň ZŠ a študentov stredných škôl

ZAŽI Barok – špeciálna komentovaná prehliadka v novej expozícií

vhodné pre žiakov základných študentov a študentov stredných škôl

pripravujeme:

17.1.2023 Voľný vstup do trezora s pokladom (špeciálna komentovaná prehliadka)
marec 2023
apríl 2023 Veľká noc prichodzi… (viac informácií už čoskoro)
Deň Zeme (viac informácií už čoskoro)
máj 2023
jún 2023 Deň detí (viac informácií už čoskoro)

Zlatá horúčka v múzeu (viac informácií už čoskoro)

POZOR! NOVINKA pre učiteľov

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia!

Pripravujeme novinku – newsletter určený práve vám! Nezmeškajte najnovšie výstavy, sprievodné podujatia, vzdelávacie programy, či metodické dni. Všetko dôležité na jednom mieste, pravidelne aktualizované.

Práve dopĺňame našu databázu kontaktov – ak si nie ste istí, či máme váš kontaktný email, napíšte našej múzejnej pedagogičke Katke – katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk. 

Ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutia.