Upozorňujeme, že skupinové prehliadky sú umožnené v počte maximálne 10 návštevníkov (podľa Covid automatu platného pre 21.týždeň)

POZOR! na prehliadku a na vzdelávacie programy je potrebné nahlásiť sa vopred (minimálne 5 dní)

viac informácií: katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk; 0917 965016

Pre žiakov materských a základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl ponúkame:

komentované prehliadky:

vzdelávacie programy:

expozície aktuálne výstavy
Baroko – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii
Gotika – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii
Ikony – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii
Secesia – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii
Oltár sv. Petra a sv. Pavla – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii

pripravujeme: