POZOR! na prehliadku a na vzdelávacie programy je potrebné nahlásiť sa vopred (minimálne 5 dní)

viac informácií: katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk; 0917 965016

Pre žiakov materských a základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl ponúkame:

komentované prehliadky:

vzdelávacie programy:

expozície aktuálne výstavy
Gotika – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii Vtedy myšlienka, dnes múzeum – naše múzeum oslavuje 150 rokov od svojho založenia. Spoznajte zakladateľov múzea, ich sny a neskoršie dary, ktoré tvoria základ našich zbierok a postupne prejdite viac ako storočím našich dejín vďaka zaujímavému výberu zbierok až do súčasnosti.
Ikony – prednáška s prezentáciou a ukážkami priamo v expozícii V lese, na poli, na dedine i v meste – vedeli ste, že sovy obývajú dutiny stromov, ale napríklad aj diery pod strechami domov? Zoznámte sa s 10 druhmi sov, ktoré žijú na Slovensku. Možnosť kombinácie aj s tvorivými dielňami (pre menších návštevníkov)
Oltáre našich kostolov – špeciálna komentovaná prehliadka priamo v expozícii

pripravujeme:

1.4. 2022 Vítanie poslov jari – obľúbené podujatie v mestskom parku
12. – 13.4. 2022 Veľká noc prichodzi… – (ne)tradičné vzdelávanie s Múzejkou na tému Veľkej noci
22.4. 2022 Deň Zeme 
1.6. – 3.6. 2022 Deň detí s Múzejkou – múzejno-vzdelávacie aktivity a tri rôzne témy; viac info tu: Deň detí s Múzejkou (pre školy a škôlky)
27.6. – 28.6. 2022 Ryžovanie zlata (info čoskoro)

nakresli nám… SOVIČKU

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

pre viac informácií klikajte tu: Nakresli nám.. sovičku

Pre viac informácií kontaktujte našu múzejnú pedagogičku mailom: katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk alebo telefonicky: 0917 965 016