Epitaf piatich detí Samuela Spillenbergera st.

Samuel Spillenberger ml.

1656. Košice

 

Epitaf bol dlho v zbierkach evidovaný ako Epitaf Samuela Spillenberga, pretože jedine toto meno bolo ako tak čitateľné. Aj datovanie – 1659 bolo mylné . Vychádzajúc z už rekonštruovaného prekladu dedikačného textu po zreštaurovaní usudzujeme, že bol vyhotovený „v mene“ Samuela Spillenbergera staršieho (1572-11.6.1654), ktorý sa narodil, žil a zomrel v Levoči, na pamiatku jeho piatich mŕtvych detí. V jeho mene preto, lebo na epitafe je rok 1656 a to už bol aj on dva roky mŕtvy…..  

Samuel Spillenberger bol známy ako lekár a podnikateľ. Svoje vzdelanie ukončil v Bazileji dizertačnou prácou, ktorá sa venovala uhorskej chorobe. Dodnes ale nie je celkom známe, o aké ochorenie presne šlo. Pôsobil v Levoči a s viacerými humanistami vtedajšej doby udržiaval intenzívne kontakty, čo dokazuje aj tvorba J. Bocatia, ktorý Spillebergerovi venoval tri básne.  

Samotný epitaf zobrazuje ako ústredný motív ukrižovanie Krista. Zobrazuje aj ďalšie postavy, ako napr. Pannu Máriu, sv. Jána, či ďalšie, ťažšie identifikovateľné postavy.  Ako symbol smrti tiež obsahuje aj siluetu vyschnutého stromu.  Svojím tvarom pôsobí ako oltár s jeho časťami – ústredným obrazom, bočnými krídlami, predelou v spodnej časti, obsahujúcej dedikačný text a datovanie, a štítom v hornej časti, kde sa nachádza citát z 1. listu sv. apoštola Pavla Korinťanom.