Predmetom Národnej súťaže o nové logo VSM bude návrh nového loga pre Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Vyhlasovateľ disponuje logom, ktoré používa od roku 1969. Východoslovenské múzeum v Košiciach by chcelo prispôsobiť svoje logo dobe – mať ho modernejšie, v novodobom prevedení na účely rôznorodej propagácie.

Predpokladaný harmonogram:

  • 13.1.2023 – vyhlásenie súťaže návrhov
  • 10.3.2023 – lehota na predloženie návrhov do 1. kola súťaže návrhov (portfólio)
  • 17.3.2023 – oznámenie vyhodnotenia 1. kola súťaže návrhov
  • 24.3.2023 – výzva na predloženie návrhov do 2. kola súťaže návrhov (návrh loga)
  • 21.4.2023 – lehota na predloženie návrhov do 2. kola súťaže návrhov (návrh loga)
  • 27.4.2023 – prezentácia návrhov pred odbornou porotou
  • 3.5.2023 – oznámenie vyhodnotenia 2. kola súťaže návrhov
  • máj 2023 – rokovanie a podpis Zmluvy o dielo s víťazom súťaže návrhov
  • jún 2023 – dodanie plnenia v zmysle Zmluvy o dielo

Podmienky, kritériá a dôležité dátumy nájdete v priloženom dokumente: narodna-sutaz-o-nove-logo_podmienky 4

V prípade otázok píšte na: propagacia@vsmuzeum.sk