Truhlička

1620 – 1720, Uhorsko 

 

Truhlice v minulosti predstavovali bežnú súčasť vybavenia interiérov ako jeden zo základných kusov nábytku. Vyrábali sa najčastejšie z dreva, ktoré umožňovalo dobré opracovanie a  estetické prevedenie. Popri základnej odkladacej funkcii, odkladalo sa do nich šatstvo, obilie, či potraviny, totiž  často plnili aj dekoračnú úlohu. Boli zdobené maľovaním, ale aj vyrezávaním. Na čelenej strane je motív veseliacich sa hodovníkov. Skupinový výjav je orámovaný trojitým rámom s nápisom: DER+IUNGESTE+SON+SUM+FATTER+SPRACK+GEBET+MIR+EIRE+GITTER+ 

Do tejto kategórie patrí aj vystavená truhlička, pri ktorej estetika hrá evidentne primárnu rolu.