Už Môžeme Čistiť Okná

Už ste sa niekedy podieľali na ničení umeleckých diel? A dokonca priamo v objekte druhého najstaršieho múzea na Slovensku? Tak teraz na to máte skvelú príležitosť. Po troch mesiacoch krásnej výstavy ilustrovaných dejín múzea, Košíc a vôbec na sklenených výkladoch v areáli Katovej bašty prišiel čas ich umyť.

Príďte sa rozlúčiť s výstavou VÝKLADY HISTÓRIE v nedeľu 21. mája 2023. Začneme o 14:00 poslednou komentovanou prehliadkou a pokračovať budeme pohodovou elektronickou hudbou, maliarskym súbojom ART RING a… čistením okien.

fotogaléria: Už Môžeme Čistiť Okná