V expozícii s “osobnosťou”

Netradičná komentovaná prehliadka stálych expozícií (alebo ich vybraných častí). Každý mesiac na vás čaká iná zaujímavá téma. Komentované prehliadky sú vhodné pre deti a študentov, dospelých aj seniorov.

V prípade, že vás téma zaujala, ste skupina a nemôžete sa zúčastniť daného termínu, kontaktuje múzejnú pedagogičku (katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk) a dohodnite si termín.

júl Košický kat rozpráva…
august Nekonečné putovanie
september Oltáre našich kostolov
október Keď cvendžali libertáše
november Zlato naše najligotavejšie

Podujatie sa bude konať v súlade s aktuálnymi opatreniami v súvislosti s Covid-19 (aktuálny covid automat na daný týždeň).