BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI S COVID-19

  • vstup a pobyt v našich priestoroch (vnútorných aj vonkajších) len s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál)
  • dezinfekcia rúk pri vstupe do priestorov múzea
  • dodržiavať 2 m odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov)
  • zákaz podávania rúk
  • zákaz konzumácie jedla a nápojov v priestoroch múzea
  • zákaz používania dotykových displejov
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto podujatia
  • personál múzea dohliada na stanovený maximálny počet návštevníkov v priestoroch múzea – prosíme o rešpektovanie ich pokynov
  • konanie podujatí bude prispôsobené aktuálnym podmienkam – všetky dôležité informácie budeme pravidelne zverejňovať na webe aj sociálnych sieťach

 

  • upozorňujeme bádateľov, že vzhľadom na momentálnu situáciu budú až do odvolania obmedzené osobné návštevy na pracoviskách múzea za účelom bádania v našich zbierkových fondoch. Informácie týkajúce sa zbierkových predmetov Vám vieme na požiadanie poskytnúť elektronickou formou

 

ďakujeme, kolektív VSM