BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI S COVID-19

 • vstup a pobyt v našich priestoroch (vnútorných aj vonkajších) len s prekrytými dýchacími cestamirespirátor
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do priestorov múzea
 • dodržiavať 2 m odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov)
 • zákaz podávania rúk
 • zákaz konzumácie jedla a nápojov v priestoroch múzea
 • zákaz používania dotykových displejov
 • individuálne prehliadky
 • sprievodné podujatia (komentované prehliadky, prednášky) bude režim aktualizovaný podľa stupňa rizika daného podujatia, povinný zoznam účastníkov
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto podujatia
 • personál múzea dohliada na stanovený maximálny počet návštevníkov v priestoroch múzea – prosíme o rešpektovanie ich pokynov
 • všetky dôležité informácie budeme pravidelne zverejňovať na webe aj sociálnych sieťach

 

 • upozorňujeme bádateľov, že vzhľadom na momentálnu situáciu budú až do odvolania obmedzené osobné návštevy na pracoviskách múzea za účelom bádania v našich zbierkových fondoch. Informácie týkajúce sa zbierkových predmetov Vám vieme na požiadanie poskytnúť elektronickou formou

ďakujeme, kolektív VSM