Dom remesiel

21.10.2021 – 26.11.2021

Dedičstvo inšpiruje 2021

Krajský Remeselnícky inkubátor predstaví to najlepšie z tvorby lokálnych výrobcov

Gemerské osvetové stredisko v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj organizujú už druhú celokrajskú výstavu remeselných produktov z Košického kraja. Pre priaznivcov tradičného ľudového remesla bude v jeho priestoroch  sprístupnených takmer 150 výrobkov klientov Remeselníckeho inkubátora. Päťdesiat najlepších remeselníkov z Košického kraja predstaví svoje výrobky z keramiky, paličkovanej čipky, kože, dreva, kovu, šúpolia, rohoviny, ale aj kraslice, šperky či domáce bio-produkty z ovocia a z medu.

Spomedzi bohatého počtu remeselníkov sa na výstave v Košiciach predstaví napríklad 9 rezbárov, 8 čipkárok a 6 keramikárov z rôznych kútov Košického kraja. Výrobky, ktoré budú môcť obdivovať aj všetci východniari vybrala na výstavu hodnotiaca komisia, v ktorej boli zastúpení aj odborníci z Maďarska.

Remeselnícky inkubátor (RINK) vznikol v apríli 2019 v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave pod záštitou Košického samosprávneho kraja a postupne sa stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. Je unikátnym nástrojom pre vytváranie podmienok pre rozvoj tradičného remesla, a to prostredníctvom poradenstva, podpory, stáží, ale aj výstav. Edukačné aktivity, workshopy aj mentoring sa v RINK-u realizujú priebežne aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu. Všetci záujemcovia aj priaznivci ľudovej tvorby sa o inkubátore dozvedia viac na webovej stránke www.remeselnickyinkubator.sk.