Historický ústav SAV, v. v. i., Východoslovenské múzeum v Košiciach, Sekcia právnych dejín SHS pri SAV a Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského organizujú konferenciu s názvom Dejiny kriminality v strednej a východnej Európe od stredoveku do roku 1848.

Konferencia sa uskutoční 24.5. – 26.5. 2022, bude prebiehať v podkroví Historickej účelovej budovy VSM.

program si môžete prečítať tu: konferencna brozurka

fotogaléria: Dejiny kriminality v strednej a východnej Európe od stredoveku do roku 1848