V dňoch 15. – 18. novembra 2021 sme sa zúčastnili tréningového programu pre zamestnancov kultúrnych inštitúcií v rámci projektu “Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti (FUMU – Capacity building in partnership across for future museums)”, ktorý organizovalo Múzejné metodické a vzdelávacie centrum pri Maďarskom vlastivednom múzeu v prírode v Szentendre. Na projekte spolupracujú Košický samosprávny kraj a K13 – Košické kultúrne centrá.

Tréningový program bol rozdelený na dva bloky. V prvom sme sa zamerali na Múzeum poskytujúce služby, druhý blok sa venoval PR, marketingu a komunikácii. Okrem nás sa školenia zúčastnili zástupcovia z partnerských kultúrnych inštitúcií z Košíc (STM KE, K13 – Košické kultúrne centrá), Košického kraja (Banícke múzeum v RV, Múzeum Spiša v SNV, SNM – Múzeum Betliar) a zástupcovia maďarských múzeí (Višegrád, Budapešť, Komárom, Szentendre).

Nápady a vedomosti, ktoré sme na školení získali nás už teraz inšpirujú pre našu budúcu komunikáciu v online a offline priestore. Kolektívu Múzejného metodického a vzdelávacieho centra ďakujeme za pohostinnosť, spoluprácu, prehliadku skanzenu a ústretovosť počas celých štyroch dní. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

foto: Réka Pál (MOKK)