Historická účelová budova

do 18.9. 2022

V moci noci

Sovy sú úžasnou skupinou vtákov, ktoré už od pradávna vzbudzovali pozornosť človeka. Jednak pre ich zväčša nočný spôsob života, nápadné, neraz „hrôzostrašné“ nočné hlasové prejavy, ale aj ich tajuplný tichý let, výnimočne dobrý zrak umožňujúci život v noci a za súmraku, silné pazúry schopné uloviť rôznorodú korisť, veľkú hlavu, dopredu obrátené oči tvoriace človeku podobnú tvár vyjadrujúcu emócie ako údiv, hnev, srdnatosť, dobrotu, múdrosť. Ľudia im pripisovali rôzne schopnosti. Báli sa ich, no zároveň obdivovali. Sova je taktiež považovaná za symbol múdrosti a túžby po vzdelaní. Už grécku bohyňu múdrosti Aténu sprevádzala sova, o čom svedčí aj strieborná minca z Atén, približne z obdobia 440-420 rokov pred n.l., kde bola vyobrazená na jednej strane mince hlava bohyne Atény a na druhej sova. V minulosti sovu tiež chápali ako symbol ochrany pred nešťastím a škodami, ako symbol ochrany blízkej osoby, ako symbol slobody ale aj bohatstva. Sove sa pripisovali významy aj v súvislosti so smrťou. Bola považovaná za symbol konca príbehu, niečo ako posol zlých správ, dokonca posol smrti. Sova mala tiež silu mŕtvych ochraňovať. V súčasnosti však sovy považujeme za skupinu špecifických adaptabilných stvorení schopných žiť v tých najrozmanitejších podmienkach od púští, cez vysoké pohoria, až po snehové pláne sibírskej tundry.

Typickým znakom všetkých druhov sov je, že počas celého života nežijú vo vlastných hniezdach. Hniezdia v rôznych dutinách starých stromov, na zemi, v norách, v opustených hniezdach dravcov, v blízkosti ľudských sídiel, na budovách v rôznych otvoroch, kútoch, povalách, ale aj v hniezdnych búdkach vyrobených človekom. Sovy sú v súčasnosti všetky zaradené medzi chránené druhy v zmysle platnej legislatívy o ochrane prírody. Človek spôsobuje sovám priame alebo nepriame ohrozenia a straty a zasa je to len človek, ktorý sovám pomáha a chráni ich. Mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, ktorá je spolupracujúcou organizáciou s VSM, už 30 rokov aktívne chráni sovy a ostatné dravé vtáky.

Výstava sa realizuje v rámci projektu Fondu na podporu umenia č. 21-521-01550 Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch – od terénneho výskumu k muzeálnej výstave.