22. októbra 2021 si Východoslovenské múzeum v Košiciach prebralo v Levoči ocenenie Benefactor Musaei Scepusiensis

v kategórii: Za významnú partnerskú spoluprácu fondovým inštitúciám na Slovensku a v zahraničí

zvláštnu cenu Za výnimočnú aktivitu, dar, čin dostal PhDr. Robert Pollák

Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči od roku 2006 udeľuje cenu Benefactor Musaei Scepusiensis, a to v rámci podpory spolupráce s verejnosťou, v záujme propagácie histórie kultúrneho dedičstva regiónu a v záujme zvýšenia medializácie a získania rôznych foriem podpory a spolupráce. Cena sa udeľuje v siedmich kategóriách za výnimočnú odbornú činnosť v oblasti rozvoja múzea, kultúrneho dedičstva a múzejníctva regiónu.

Nominácie schvaľuje vedenie SNM – Spišské múzeum v Levoči a generálny riaditeľ SNM. Udelené ceny majú podobu kópie rímskej mince zo vzácneho nálezu tzv. pokladu rímskych mincí objaveného v Temnej jaskyni pod Spišským hradom.