V rámci vedecko výskumnej úlohy sme realizovali odchyt a krúžkovanie vtáctva na ornitologickom stacionári v Drienovci. Ťah vtáctva prebiehal v plnom prúde, o čom svedčí aj počet označených druhov a jedincov. V období od 09.10. – 16.010.2021 sme odchytili a označili krúžkami Slovenskej ornitologickej spoločnosti 1867 jedincov 33 vtáčích druhov. Medzi najzaujímavejšie druhy patrili myšiak hôrny (Buteo buteo), myšiarka ušatá (Asio otus) a strnádka cia (Emberiza cia), ktorá sa vyskytuje iba na území Slovenského krasu.

Počas odchytu sme chytili aj sýkorku belasú (Cyanistes caeruleus), ktorá bola odchytená a označená na ornitologickom stacionári Szalonna v Maďarsku. Za päť dní preletela vzdialenosť 23 km.

Odchytených a okrúžkovaných bolo 1867 jedincov 33 druhov.

Najpočetnejšie :

  • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) – 724 ex.
  • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) – 292 ex.
  • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) – 183 ex.
  • oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes) – 139 ex.
  • drozd čierny (Turdus merula) – 105 ex.