Modrotlač v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach

Názov projektu: Modrotlač v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach

Číslo projektu: FPU č. 23-342-02135

Publikácia čitateľom približuje kolekciu modrotlačových zbierok najmä z etnografického fondu Východoslovenského múzea v Košiciach, ale i ďalších múzeí.

Predstavené zbierky pochádzajú z rôznych lokalít, predovšetkým východného, v menšej miere aj stredného a západného Slovenska.

Svojim datovaním zbierky mapujú vývoj modrotlačiarskeho remesla na území dnešného Slovenska od konca 18. storočia po súčasnosť.

Výskum sa zameral predovšetkým na systematické skúmanie drevených modrotlačových foriem, ich vzorov a identifikáciu. Zároveň sledoval vývoj modrotlače od meštianskej po ľudovú kultúru, ktoré sa odrazili na tvaroch a názvoch vzorov. Súčasťou bolo aj ich porovnávanie a prepájanie do tematických reťazcov, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť svetový fenomén modrotlače. Na Slovensku bol ovplyvnený tvorbou lokálnych dielní, prispôsobenou miestnemu vkusu, prerodom na ľudové výrobné družstvá až po súčasnú produkciu modrotlačiarov, umelcov a textilných i módnych dizajnérov.

Skúmanie témy prinieslo presah do ďalších vedných odborov ako výtvarné umenie (maľba, grafika), historický odev-textil, porcelán, keramika a iných remesiel.

Osobitnou časťou výskumu bolo skúmanie pôvodného názvoslovia modrotlačových vzorov a dohľadávanie ich pôvodu v slovenských dialektoch a jazykoch národnostných menšín.

Zistené poznatky sú tematicky zasadené do príbehu modrotlače, počínajúc od krátkeho prehľadu o jej histórii, cez priblíženie základov modrotlačového remesla, po typológiu modrotlačových motívov.

Zámerom tejto odborno-popularizačnej publikácie je poukázať na pestrosť a vývoj motívov, ktoré postupne zľudoveli, teda boli prijaté, osvojené a prispôsobené miestnemu vkusu. Tradičné vzory sú v súčasnosti zamieňané a sčasti nahradené univerzálnymi komerčnými ornamentmi, ktoré nepochádzajú z regiónov na Slovensku. Snahou tejto knihy je umožniť prostredníctvom materiálovej časti/vzorkovnice, znova spoznať motívy, ich názvy a sprostredkovať čitateľovi vzory vychádzajúce z modrotlačového remesla.  Dúfame, že táto publikácia čitateľom ponúkne možnosť nahliadnuť, a azda zaľúbiť sa, do vzorov z výberu modrotlačových foriem Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré spravuje nie len Košický zlatý poklad, ale i ten modrý.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.