Obrázky z prvorepublikových Košíc: kultúra a umenie 1918 – 1938

Úspešne pokračujeme!

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach pripravilo pre svojich návštevníkov a záujemcov pokračovanie série medzivojnových tematických publikácii, tento krát so zameraním na kultúru a umenie. Publikácia prezentuje atraktívnym spôsobom širokú škálu zbierkových predmetov (výtvarné diela, fotografické zbierky, výstavné a filmové plagáty, reprodukcie obrázkových časopisov a novín) spojenú s odbornými poznatkami a doplnenú ukážkami dobových periodík. Čitatelia sa dozvedia zaujímavé informácie o významných umelcoch výtvarnej scény, divadle a divadelných spoločnostiach, kinách, košickom Radiojournali, Štátnom východoslovenskom múzeu a knižniciach v Košiciach v rokoch 1918 – 1938.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.