Historická účelová budova

od 1.3. 2022

Nazrite prostredníctvom nášho “okna” na výber zbierok z prvého tlačeného katalógu múzea z roku 1903.

Tentokrát sme stránku otočili na bytovú kultúru – príďte sa inšpirovať….