od 27.4.2021

Východoslovenské múzeum v Košiciach  v spolupráci so Štátnym archívom Košice a Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach pripravili spoločne netradičnú virtuálnu výstavu venovanú jednej z najvýraznejších osobností historickej akademickej obce na východnom Slovensku, profesorovi Ladislavovi Tajtákovi pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín.

Výstava pod názvom Profesor Ladislav Tajták (1921 – 2020) – sedemdesiat rokov v službách histórie mapuje život, dielo a odborné pôsobenie popredného slovenského historika Ladislava Tajtáka, ktorý sa významne pričinil o formovanie smerovania historiografie na východnom Slovensku. V pohodlí domova sa v rámci on-line výstavy od 27. apríla 2021 budete môcť oboznámiť s životným príbehom  Ladislava Tajtáka od jeho mladosti spojenej s osobnostným dozrievaním v atmosfére tolerancie medzivojnových mnohonárodnostných Košíc, cez peripetie vojnových rokov počas štúdia v Budapešti spojených s formovaním jeho výrazného protifašistického postoja oceneného vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi až po jeho odbornú a pedagogickú činnosť. Výstavu obohacuje množstvo unikátnych osobných písomností, dokumentov a fotografií z pracovného i súkromného života z pozostalosti veľkého historika. Pripomeňte si spolu s nami aj touto cestou nevšednú osobnosť, bez ktorej by si existenciu modernej slovenskej historiografie na východnom Slovensku nebolo možné predstaviť.

Výstavu si môžete pozrieť na stránke: www.tajtak100.sk