Aprílové počasie zmenilo naše plány a 1. apríl Svetový deň vtáctva sme slávili až 5.4.2022. V spolupráci Správy mestskej zelene, OZ Novozem a Východoslovenského múzea v Košiciach sme pripravili pre prihlásené školy a záujemcov pozorovanie vtáčích operencov v mestskom parku. Okrem sledovania vtáctva sa mohli žiaci dozvedieť aj históriu vzniku tohto zaujímavého sviatku, ktorým začínajú všetky aprílové podujatia zamerané na ochranu prírody. Každý mal možnosť vyskúšať si pozorovanie vtáctva pomocou klasického ďalekohľadu a pomocou monokuláru, ktorý približoval vtáčiky aj z veľkej vzdialenosti. Spoločne sme videli viac ako viac ako 15 vtáčích druhov, napríklad: kačice divé, sýkorky veľké, škorca obyčajného, ale aj červienku obyčajnú a brhlíka obyčajného. V závere si mohli deti vyskúšať výrobu vtáčej búdky, ktorá bude vyvesená v Mestskom parku.

P. Krišovský

foto: Vítanie poslov jari