Vybavenie reštaurátorských dielní na odborné ošetrovanie zbierkových predmetov

Projekt je určený na konzervovanie a reštaurovanie, pre zachovanie zbierkových predmetov, ktoré sú určené na prípravu výstav, pre stále expozície, pre vzdelávanie študentov všetkých druhov škôl, hlavne pre Školu umeleckého priemyslu, kde študenti 2. a 3. ročníka každoročne absolvujú povinnú absolventskú prax, až po študentov univerzít, pre odbornú verejnosť, pre odborných pracovníkov múzeí a vedeckých inštitúcií. Široká verejnosť navštevuje pravidelne výstavy a stále expozície Východosloveského múzea a po vzájomnej dohode aj Konzervátorské a reštaurátorské oddelenie, kde ich oboznamujeme s našou prácou pri záchrane zbierkových predmetov a s jej významom a  prínosov pre budúce generácie. Zachované zbierkové predmety sú hlavným objektom stálych expozícii a jednotlivých výstav.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.