Vzhľadom na momentálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia Covid-19 budú až do odvolania obmedzené osobné návštevy na pracoviskách Východoslovenského múzea za účelom bádania v našich zbierkových fondoch. Informácie týkajúce sa zbierkových predmetov Vám vieme na požiadanie poskytnúť elektronickou formou. Ďakujeme za pochopenie.
viac informácií o opatreniach v súvislosti s Covid-19: – ČÍTAJTE –

Bádateľský poriadok (platný od 15.3. 2017) a cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb vo VSM:

Bádateľský poriadok VSM k 15.3.2017 (1)

Cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb vo VSM (1)

Žiadosť o bádanie je potrebné poslať emailom na sekretariát: info@vsmuzeum.sk

Zbierkové fondy Východoslovenského múzea v Košiciach:

odbor zbierkový fond kurátor
Prírodovedný odbor Botanika RNDr. Eva Sitášová
Geológia Bc. Stanislav Levendovský
Petrografia Mgr. Peter Ledvák
Paleontológia Mgr. Peter Ledvák
Zoológia – stavovce RNDr. Miroslav Dravecký,

RNDr. Peter Krišovský

Zoológia – entomológia RNDr. Peter Krišovský
Historický odbor Cechy a remeslá Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.
Militárie Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.
Trojrozmerný materiál Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.
Medzinárodný maratón mieru Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.
Knižný fond zbierkového charakteru PhDr. Robert Pollák
Archeológia PhDr. Dárius Gašaj,

Mgr. Ján Rákoš

Košická keramika Mgr. Ján Rákoš
Numizmatika Mgr. Patrik Fečo
Historická tlač PhDr. Richard Papáč
Rukopisy a písomnosti PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD.
Cechový archív PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD.
Farmácia PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD.
Umelecko-historický odbor Výtvarné umenie Mgr. Ivan Havlice
Grafika Mgr. Ivan Havlice
Zlatníctvo Mgr. Ivan Havlice
Národopis PhDr. Klaudia Bugánová,

Mgr. Ľudmila Mitrová

Fajky PhDr. Klaudia Bugánová
Historická fotografia Mgr. Dušan Béreš
Odev, textil a odevné doplnky Centrálna evidencia
Hudobné nástroje Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
Keramika, sklo, porcelán Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
Historický nábytok Mgr. Katalin Harsányiová-Szcsuka
Kovolejárstvo Centrálna evidencia