Zriaďovacia listina VSM

Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine

etický kódex

eticky-kodex-organizacie-zriadovatelskej-posobnosti

Kolektívna zmluva VSM a ZO SLOVES

Zásady pre požitie soc fondu VSM