Zriaďovacia listina VSM

Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine

etický kódex

eticky-kodex-organizacie-zriadovatelskej-posobnosti

Kolektívna zmluva VSM 2024

Zásady pre požitie soc fondu VSM

VYHODNOTENIE VSM 2023

Organizačný poriadok VSM a prílohy

Výročná správa VSM 2023 FINAL

VÝROČNÁ SPRÁVA VSM 2023 – promo verzia