Dejiny krajčírskych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea

29 januára, 2021|0 Comments

Dejiny krajčírskych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea Publikácia vyšla v nadväznosti na Katalóg cechových písomností zlatníckeho a striebrotepeckého cechu z roku 2008. Delí sa na dve časti. Prvá mapuje dejiny

Dejiny zlatníckych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea

29 januára, 2021|0 Comments

Dejiny zlatníckych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea Katalóg cechových písomností zlatníckeho a striebrotepeckého cechu v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach sa delí na dve hlavné časti. Prvá časť mapuje dejiny

Človek fotografický

22 januára, 2021|0 Comments

Človek fotografický. Košickí fotografi v medzivojnovom období 1918-1938 Publikácia vyšla ku výstave Človek fotografický. Košickí fotografi v medzivojnovom období, ktorá bola realizovaná v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach (11.10.2018-24.2.2019). Prezentovala činnosť